Unisport og GreenFields

Vår erfaring – din sikkerhet

Etter mer enn 30 år med bygging av idrettsanlegg, og særlig fotballanlegg, er vi godt kjent med de kriterier som må til for å oppnå gode resultater. Unisport, sammen med involverte parter fra idretten og produsenter, har gitt viktige bidrag til utvikling av en ny generasjon kunstgress. Vi har også utviklet nye teknikker for bygging av anlegg så vel utendørs som innendørs, med og uten varme. Bygging og årlige oppfølging av de enkelte anlegg gir oss bred kunnskap som kommer oss og fremtidige anleggseiere til nytte. Unisport har egne maskiner for installasjon og vedlikehold.

Det beste kunstgresset!

GreenFields er en FIFA Preferred Producer

Sammen med FIFA og høyteknologimiljø i Europa har Unisport og GreenFields jobbet målbevisst for å skape et kunstgress som er så tett opp mot naturgress som mulig. Parallelt har vi alltid hatt sterk fokus på miljø – både i fremstilling, bruk og ved gjenvinning. Vi har lykkes i dette arbeidet, og tester gir Greenfields produkter toppscore på brukervennlighet, slitasje og anerkjennelse for miljøtiltak. GreenFields har nå klart å fremstille og patentert et kunstgress som er 100 % resirkulerbart. Våre gresskvaliteter benyttes på fotballbaner, fotballtreningsfelt, ballbinger og cageball. I tillegg kan vi levere kunstgress til tennis, golf, hage, landhockey og rugby. GreenFields er i dag en av verdens mest moderne og ledende kunstgressprodusenter.

Installasjon

og Vedlikehold

Unisport har over 15 års erfaring med prosjektering og oppbygging av idrettsanlegg med kunstgress. Dette har gitt oss en unik kompetanse som garanterer for kvalitet og gjennomføring ved valg av oss som leverandør. Vi utfører del-entrepriser og totalentrepriser på anlegg over hele landet og i utlandet. Unisport har egen maskinpark og utstyr for installasjon. Etter at banen er ferdig blir det overlevert FDV-dokumentasjon med en drifts- og vedlikeholdsinstruks fra Unisport til oppdragsgiver. Riktig utført og regelmessig vedlikehold forlenger banens levetid og opprettholder de gode spilleegenskapene år etter år. Oppdragsgiver kan selv utføre vedlikeholdet, eller gjøre en avtale med oss. Vi har egnet utstyr og solid kompetanse på vedlikehold. Unisport gir 10 års materialgaranti og minimum 5 års funksjonsgaranti.

Det miljøvennlige kunstgresset

den naturlige utviklingen av kunstgress

GreenFields har utviklet en ny patentert veveteknikk. Ved kun å benytte materialer fra samme produktfamilie kan hele kunstgresset resirkuleres.  Det resirkulerte materialet kan bli til nye kunstgressfiber eller ifyllingsmaterial.  Den tradisjonelle tufteteknikken benyttet i dagens kunstgress må ha et underlag av lateks eller lignende materiale for å holde fibrene på plass.  Veveteknikken gjør også kunstgresset vesentlig sterkere.  Det gjør vårt miljøvennlige kunstgress til en bedre løsning enn det konvensjonelle kunstgresset.